Увага, конкурс!

Увага, конкурс!

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

​На виконання вимог ст.21 Закону України «Про культуру» ст.20 Закону України «Про театри та театральну справу», згідно до наказу Міністерства культури України № 497 від 01.07.2016 р. та на підставі затвердженого ним «Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури», з метою зміцнення та розвитку творчо-виробничого потенціалу трупи, враховуючи наявність вакансій творчих працівників, КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр
ім. В.С. Василька» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

– головний режисер​​​ -1 вакансія
– головний балетмейстер -1 вакансія
– головний диригент -1 вакансія
– режисер-постановник ​​​ -1 вакансія
– помічник режисера​​​ -1 вакансія
– асистент режисера -1 вакансія
– керівник літературно-драматургійною
– частиною ​ -1 вакансія
– художник-гример -1 вакансія
– звукорежисер вищої категорії -1 вакансія
– звукорежисер першої категорії -1 вакансія
– звукооператор -1 вакансія
– художник-оформлювач -1 вакансія
– художник-бутафор -1 вакансія
– художник з освітлення -1 вакансія
– хормейстер -1 вакансія
– репетитор з техніки мовлення -1 вакансія
– артист провідний майстер сцени -13.5 вакансій
– артист вищої категорії​​ -13 вакансія
– артист першої категорії​​ -9,5 вакансій
– артист другої категорії​ – 4 вакансії
– артист оркестру вищої категорії​ -1 вакансія
– артист оркестру першої категорії​ -9 вакансій
1. До участі у конкурсі запрошуються громадяни України, які вільно володіють українською мовою, а також відповідають таким вимогам:
– на посаду режисера-постановника – повна вища освіта відповідного напрямку (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня не менше 3 років.
– на посаду помічника режисера -повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
– на посаду артиста вищої категорії – повна вищу освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), підвищення кваліфікації та стаж роботи професією артиста вищої категорії не менше 3 років;
– на посаду артиста першої категорії – мають повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст), підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи професією артиста драми ІІ категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років;
– на посаду артиста другої категорії – повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи;
– на посаду художника з освітлення – базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст); для бакалавра – без вимог до стажу роботи, молодшого спеціаліста – підвищення кваліфікації та стаж роботи аналогічної за характером не менше 3 років
– на посаду головного режисера – повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією режисера-постановника, режисера не менше 3 років.
– на посаду головний балетмейстер – повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією балетмейстера: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра – не менше 5 років.
– на посаду головного диригента – повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією диригента: для спеціаліста не менше 3 років, бакалавра – не менше 5 років
– на посаду асистента режисера – повна вища освіта відповідного напряму (мистецтво, культура); стаж роботи за професійною діяльностю – не менше 3-х років.
– на посаду керівника літературно-драмтургійною частиною – вищу професійну освіту (культури і мистецтва, гуманітарну) і стаж роботи за напрямом професійної діяльності не менше 3 років.
Вільно володіти українською мовою.
– на посаду художника-гримера – середня професійна освіта (театрально-декораційне, художнє) без вимог до стажу роботи
– на посаду звукорежисера вищої категорії – спеціальна професійна освіта і стаж роботи в цій області.
– на посаду звукорежисера першої категорії – вища професійна освіта (культури і мистецтва, технічний), без пред’явлення вимог до стажу роботи або середню професійну освіту (культури і мистецтва, технічне) та стаж роботи не менше 3 років на посаді звукорежисера другої категорії.
– на посаду звукооператора – повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації
– на посаду художника-оформлювача – повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації
– на посаду художника-бутафора – середня професійна освіта (театрально-декораційне, художнє) без вимог до стажу роботи
– на посаду хормейстера – вища педагогічна освіта і стаж роботи за профілем не менше 3 років або середня професійна освіта і стаж роботи за профілем не менше 5 років
– на посаду репетитор з техніки мовлення- повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст); стаж роботи в театральному колективі – не менше 5-х років
– на посаду артист провідний майстер сцени – повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста драми (театру драми, юного глядача) вищої категорії не менше 5 років. Почесні звання; яскрава творча індивідуальність; видатні сценічні здібності; здатність до самостійної, оригінальної інтерпретації сценічного характеру; виконання провідних ролей, які визначають ідейно-художню спрямованість театру; досконале володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; широке визнання публіки, театральної громадськості, преси
– на посаду артист вищої категорії – повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста драми (театру драми, юного глядача) I категорії не менше 3 років. Яскрава творча індивідуальність; висока професійна майстерність; вільне володіння елементами внутрішньої та зовнішньої техніки акторської майстерності; виконання відповідальних, у тому числі головних ролей у виставах театру; широке визнання публіки.
– на посаду артист оркестру вищої категорії -​повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста оркестру (театру) не менше 3 років. Відмінні музичні здібності; високий рівень техніки та музичної культури виконання; досконале володіння навичками читання оркестрових партій з листа; виконання сольних партій по своїй групі інструментів.
– на посаду артиста оркестру першої категорії – повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи, для спеціаліста – стаж роботи за професією артиста оркестру (театру) II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років. Відмінні музичні здібності; високий рівень техніки та музичної культури виконання; добрі навички читання оркестрових партій з листа.
Для участі у конкурсі претенденти надсилають на адресу Конкурсної комісії (65026, м. Одеса, вул. Пастера, 15. КУ «Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.С. Василька, тел. (048) 723-55-66, e-mail:od.ukrteatr.press@gmail.com, з приміткою «На конкурс») – такі документи:
– заяву про участь у конкурсі,
– особовий листок з обліку кадрів, заповнений в установленому порядку з вклеєною фотокарткою,
– копію документа, що посвідчує особу ,
– копію трудової книжки (за наявності),
– копію документа про освіту за відповідним фахом,
– творче резюме.
Працівники , які знаходяться з КУ «Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В.С.Василька» в трудових відносинах та бажають взяти учать у конкурсі, подають до конкурсної комісії тільки заяву про участь у конкурсі.
За власним бажанням претенденти мають право надавати додаткову інформацію (присвоєння почесного звання, характеристики та рекомендації, інформаційні матеріали про творчі досягнення, перелік зіграних ролей, відомості про державні нагороди та лауреатство, рецензії, фото та CD/DVD -записи сцен з вистав, тощо).

Документи на участь у конкурсі приймаються з 01 по 20 січня 2023р. включно.
​Оформлені не належним чином документи до розгляду не приймаються. Форма працевлаштування – контрактна.
​Про дату і час засідання конкурсної комісії претендентів, допущенних до участі у конкурсі, буде повідомлено, відповідно до чинного законодавства.
Інформація про рішення конкурсної комісії щодо підсумків конкурсу оприлюднюється впродовж трьох робочих днів після останнього засідання конкурсної комісії на сайті КУ «Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В.С. Василька».
Театр не оплачує (не відшкодовує) витрати, пов’язані з участю претендентів у конкурсі.

Конкурсна комісія

Український вестерн в Одесі