ОФІЦІЙНА  ІНФОРМАЦІЯ

ОФІЦІЙНА  ІНФОРМАЦІЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади

     Згідно ст.21 Закону України «Про культуру» та ст.20 Закону України «Про театри та театральну справу», на підставі наказу Міністерства культури України     № 497 від 01.07.2016 р. та затвердженого ним «Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури», Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.Василька оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

завідувач постановчої частини –             1 вакансія,

провідний майстер сцени –                       2 вакансії,

артист вищої категорії –                          5 вакансій,

артист першої категорії –                         1 вакансія,

артист другої категорії –                          1 вакансія,

артист хору 1 категорії (0,5 ставки) –      2 вакансіі,

артист оркестру 2-ї категорії (контрабас, 0,5 ставки) – 1 вакансія,

хормейстер –                                             1 вакансія,

звукооператор –                                        1 вакансія.

 

  1. До участі у конкурсі запрошуються громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мешкають в Одесі, а також, зокрема:

– на посаду завідувача постановчою частиною – особи з технічною вищою чи середньою спеціальною (театрально-технічною) освітою та досвідом відповідної роботи у професійному репертуарному театрі;

– на посаду провідного майстра сцени – актори з повною вищою профільною  (акторською) освітою та стажем роботи в якості артиста (не нижче вищої категорії) у професійному репертуарному театрі;

на посади артистів вищої категорії – актори з повною вищою профільною  (акторською) освітою та стажем роботи в якості артиста (не нижче першої категорії) у професійному репертуарному театрі);

на посади артиста першої категорії – актори з вищою чи середньою спеціальною профільною  (акторською) освітою та стажем роботи за фахом (артист професійного репертуарного театру) не менше  трьох  років;

– на посади артиста другої категорії – актори з профільною  (акторською) освітою та досвідом роботи за фахом у професійному репертуарному театрі;

– на посаду артиста хору 1 категорії (0,5 ставки) – особи з повною вищою (середньою спеціальною) профільною (музичною) освітою та досвідом роботи у професійному театрі чи оркестрі за відповідним фахом;

– на посаду артиста оркестру (контрабас, 0,5 ставки) – особи з повною вищою (середньою спеціальною) профільною (музичною) освітою та досвідом роботи у професійному театрі чи оркестрі за відповідним фахом;

на посаду хормейстера – особи з повною вищою профільною (музичною) освітою та досвідом роботи у професійному театрі за відповідним фахом – не менш трьох років;

– на посаду звукооператора – особи з повною вищою (середньою спеціальною) профільною (технічною) освітою та досвідом роботи за відповідним фахом.

  1. Для участі у конкурсі претенденти надсилають на адресу Конкурсної комисії (65026, Україна, м. Одеса, вул. Пастера, 15, Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.Василька – 65026, м. Одеса, вул. Пастера, 15. Тел. (048) 723-55-66. Е-mail – ukrtheatreodesa@gmail.com, з приміткою «На конкурс» – такі документи:

– заяву про участь у конкурсі,
– особистий аркуш обліку кадрів, заповнений та з фотокарткою,
– копію документу, що засвідчує особу (паспорт),
– витяг з трудової  книжки (за наявності),
– копію документу про освіту за відповідним фахом,
– творче резюме.

За власним бажанням претенденти мають право надавати додаткову інформацію (присвоєння почесного звання, характеристики та рекомендації, інформаційні матеріали про творчі досягнення, перелік зіграних ролей, відомості про державні нагороди та лауреатство, рецензії, фото та СD/DVD-записи сцен з вистав, тощо).

  1. Документи на участь у конкурсі приймаються з 18 травня по 04 червня 2019 року включно.
  2. Про рішення Конкурсної комісії щодо участі у конкурсі, про дату і час відповідної співбесіди учасників конкурсу буде повідомлено не пізніше, ніж 10 червня 2019 р.

Претенденти, яких допущено до участі у конкурсі (другий етап), мають право особистої присутності під час обговорення їх кандидатур на засіданні Конкурсної комісії.

  1. Iнформація про рішення за підсумками конкурсу оголошується Конкурсною комісією та оприлюднюється впродовж 3 робочих днів на офіційному сайті Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В.Василька     https://ukrteatr.odessa.ua

 

Конкурсна  комісія

Репетиція нової вистави «Дюймовочка»