ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

ОФІЦІЙНА  ІНФОРМАЦІЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади

На виконання вимог ст.21 Закону України «Про культуру» та ст.20 Закону України «Про театри та театральну справу», на підставі наказу Міністерства культури України № 497 від 01.07.2016 р. та згідно до затвердженого ним «Порядку формування на конкурсній основі кадрового складу художнього та артистичного персоналу державних та комунальних закладів культури», з метою зміцнення та розвитку творчо-виробничого потенціалу трупи, враховуючи наявність вакансій творчих працівників, в т.ч. внаслідок завершення строків укладених раніше контрактів, – Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.Василька оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

– головний художник театру            (1 вакансія)
– художник з освітлення                  (2 вакансії)
– художник-оформлювач                 (1 вакансія)
– художник-гример                           (1 вакансія)
– помічник режиссера                      (2 вакансії)
– репетитор з балету                       (1 вакансія)
– звукорежиссер вищої категорії    (1 вакансія)
– керівник латературної частини    (1 вакансія)
– завідувач трупи                             (1 вакансія)
– провідний майстер сцени             (4 вакансії)
– артист вищої категорії                  (7 вакансій)
– артист першої категорії                (1 вакансія)
– артист другої категорії                  (3 вакансії)
– артист оркестру вищої категорії, скрипка (1 вакансія, 0,5 ставки)
– артист оркестру 1 категорії, валторна)   (1 вакансія, 0,5 ставки)
– артист оркестру 1 категорії, віолончель (1 вакансія)
– артист оркестру 1 категорії, 1-а труба    (1 вакансія)
– артист оркестру 2 категорії, скрипка      (1 вакансія, 0,5 ставки )

 

  1. До участі у конкурсі запрошуються громадяни України, які вільно володіють українською мовою, постійно мешкають та зареєстровані в м.Одесі, а також:

– на посаду головного художника – мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та стаж роботи за професією художника-сценографа не менше 3 років, є сценографами не менш 5 вистав у професійному репертуарному театрі. Для претендентів на дану посаду не діє вимога про постійне мешкання та реєстрацію в м.Одесі, але житловою площею театр не забезпечує;

– на посаду художника з освітлення – мають базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст); для бакалавра –  без  вимог до стажу роботи,  молодшого спеціаліста – підвищення кваліфікації та стаж роботи аналогічної за характером не менше 3 років;

– на посаду художника-оформлювача – мають базову   вищу   освіту  відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст); для бакалавра –  без  вимог до стажу роботи,  молодшого спеціаліста – підвищення кваліфікації та стаж аналогічної за характером роботи не менше 3 років;

– на посаду художника-гримера – мають повну або базову вищу освіту відповідного   напряму   підготовки   (магістр,   спеціаліст   або бакалавр);  для магістра, спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для   бакалавра  –  підвищення  кваліфікації  та  стаж  роботи  за професією художника не менше 3 років;

– на посаду помічника режисера – мають повну або базову вищу освіту відповідного   напряму   підготовки   (магістр,   спеціаліст   або бакалавр);  для магістра, спеціаліста – без вимог до стажу роботи, для   бакалавра  –  підвищення  кваліфікації  та  стаж  роботи  за професією помічника режисера чи артиста не менше 3 років;

– на посаду репетитора з балету – мають повну вищу освіту відповідного напряму
підготовки (магістра спеціаліст) без вимог до стажу роботи;

– на посаду звукорежисера вищої категорії   – мають повну  вищу  освіту  відповідного  напряму  підготовки (магістр,  спеціаліст) та підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією   звукорежисера  театрально-видовищного  підприємства  I категорії не менше 3 років;

– на посаду керівника літературної частини – мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи у сфері літератури (журналістики, критики, мистецтвознавства, тощо) – не менше 3 років;

– на посаду завідувача трупи – мають повну або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та післядипломну освіту в галузі управління, а також стаж роботи за професією помічника художнього керівника   (головного режисера, режисера) або актора для спеціаліста – не менше 3 років, бакалавра – не менше 5 років;

– на посаду провідного майстра сцени – мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації, а також стаж роботи за  професією артиста драми вищої категорії не менше 5 років;

– на посаду артиста вищої категорії – мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)та підвищення кваліфікації, а також стаж роботи за професією артиста драми I категорії не менше 3 років;

– на посаду артиста першої категорії – мають повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра – без вимог до стажу роботи,  для спеціаліста  –  стаж  роботи за професією артиста драми II категорії не менше 2 років, бакалавра – не менше 3 років;

– на посаду артиста другої категорії – мають повну або базову вищу освіту відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи;

– на посаду артиста оркестру вищої категорії – мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення  кваліфікації, а також стаж  роботи  за  професією  артиста оркестру театру не менше 3 років;

– на посаду артиста оркестру першої категорії – мають повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для магістра –  без  вимог  до  стажу роботи,  для спеціаліста – стаж роботи за професією артиста оркестру театру II категорії не менше 2 років, бакалавра-не менше 3 років;

– на посаду артиста оркестру другої категорії – мають повну або базову вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

 

  1. Для участі у конкурсі претенденти надсилають на адресу Конкурсної комисії (65026, Україна, м. Одеса, вул. Пастера, 15, Одеський академічний український музично-драматичний театр ім. В.Василька – 65026, м. Одеса, вул. Пастера, 15. Тел. (048) 723-55-66. Е-mail – ukrtheatreodesa@gmail.com, з приміткою «На конкурс» – такі документи:

– заяву про участь у конкурсі,

– особистий аркуш обліку кадрів, заповнений та з фотокарткою,

– копію документу, що засвідчує особу (паспорт),

– витяг з трудової  книжки (за наявності),

– копію документу про освіту за відповідним фахом,

– творче резюме.

За власним бажанням претенденти мають право надавати додаткову інформацію (присвоєння почесного звання, характеристики та рекомендації, інформаційні матеріали про творчі досягнення, перелік зіграних ролей, відомості про державні нагороди та лауреатство, рецензії, фото та СD/DVD-записи сцен з вистав, тощо).

  1. Документи на участь у конкурсі приймаються з 1 по 18 вересня 2019 року включно.
  2. Про рішення Конкурсної комісії щодо участі у конкурсі, про дату і час відповідної співбесіди учасників конкурсу буде повідомлено не пізніше, ніж 20 вересня 2019 р.

Претенденти, яких допущено до участі у конкурсі (другий етап), мають право особистої присутності під час обговорення їх кандидатур на засіданні Конкурсної комісії.

  1. Iнформація про рішення за підсумками конкурсу оголошується Конкурсною комісією та оприлюднюється впродовж 3 робочих днів на офіційному сайті Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В.Василька     https://ukrteatr.odessa.ua

 

 Конкурсна  комісія

Телерадіокомпанія «ГРАД» про гастролі театру до Польщi